เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ผู้จัดการโครงการ Happy Workplace และผู้ที่เกี่ยวข้อง

เรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม ในกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด ประสบการณ์ กระจายความสุข

ด้วย Life Skill , Work Skill   ตอนที่ 17 ในหัวข้อ...

 

พัฒนาสุขภาวะองค์กรด้วย Happy Workplace Index

สุขด้วยกระบวนการสร้างสุขและ สุขด้วยสุขภาพกายใจ ทำด้วยวิธีไหนได้บ้าง

งานวันที่ 3 - 4 มี.ค. 2560 ส่งใบตอบรับมาที่ Mail " This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(รายละเอียดตามด้านล่างและ File ที่แนบมาครับ)

เอกสารดาวน์โหลด : ข้อมูลประชาสัมพันธ์

สมัครแล้ววันนี้ – 1  มีนาคม 2560 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน60ที่ สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อน

happy workplace happy

 

 

 

 Our Family                                                                                                                 


       


Alliance