เหลือที่ว่างอีกเพียง 7 ที่เท่านั้น!!!

 

Business Management  Game Simulation”  การบริหารธุรกิจเพื่อสร้างความสามารถในการทำกำไรให้กับองค์กร!

ทำอย่างไรถึงจะยังคงทำกำไรได้ในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้???  

การบริหารจัดการเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลกระทบและความเสี่ยงต่อการบริหารจัดการทางธุกิจ ความสามารถในการสร้างกำไรให้กับองค์กรโดย การเรียนรู้ผ่านการฝึกฝนจากการจำลองธุรกิจผ่าน Business Management Game Simulation”

คอร์สนี้ มีจุดเด่น หลายประการ

1.หลักแนวคิดการบริหารธุรกิจเพื่อสร้างความสามารถในการทำกำไร

2.ความสัมพันธ์ของผลการดำเนินการต่อการวิเคราะห์งบการเงิน (งบต้นทุนการผลิต,งบกำไรขาดทุน, งบดุล)

3.การวิเคราะห์ธุรกิจ

4.WorK shop  “Business Management Game Simulation”

5.วิเคราะห์ผลกำไรทางธุรกิจและสรุปผลการดำเนินธุรกิจ

จึงเรียนเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้กันในคอร์สนี้ในวันที่ 31 มี.ค.60 เวลา 9.00-16.30น.    

ณ ห้องประชุมสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย  อาคารปัญจธานี ชั้น 31

 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

เอกสารดาวน์โหลดใบตอบรับเข้าร่วม , แผนที่

Business Management new 31 Mar 201712091

 

 

 

 

 Our Family                                                                                                                 


       


Alliance