สมัครสมาชิกกับ SHARE วันนี้ ได้สิทธิพิเศษมากมายที่ใคร…… ก็ไม่ได้เหมือนคุณ

Ø ใหม่! รายบุคคล ก็สมัครสมาชิกได้

Ø FREE! บัตรกำนัลเงินสด 500 บาท เมื่อใช้บริการเข้าร่วมการโครงการฝึกอบรมที่ SHARE จัดขึ้น (สำหรับประเภทนิติบุคคล ประเภท 1 ปี)

Ø FREE! บัตรกำนัลเงินสด 1,000 บาท เมื่อซื้อหนังสือ หรือ อุปกรณ์ จากทาง SHARE (สำหรับประเภทนิติบุคคล ประเภท 2 ปี)

 

เอกสารดาวน์โหลด

  1. ใบสมัคร SHARE_MEMBER_update
  2. สิทธิประโยชน์สมาชิก SHARE
  3. ราคาสมาชิก Pro Rate ปี 60

 สทธประโยชนสมาชก SHARE

 

 

 

 Our Family                                                                                                                 


       


Alliance