เชื่อหรือไม่ ??  ว่าองค์กรไหนๆ ก็สามารถก้าวกระโดดสู่ระดับโลกได้!! มาร่วมเรียนรู้เคล็ดลับใหม่ ไอเดียโดนๆ เพื่อการสร้างองค์กสุขภาวะที่มี มาตรฐานระดับโลก ไปกับเราได้ในงาน
เชื่อหรือไม่ ??  ว่าองค์กรไหนๆ ก็สามารถก้าวกระโดดสู่ระดับโลกได้!! มาร่วมเรียนรู้เคล็ดลับใหม่ ไอเดียโดนๆ เพื่อการสร้างองค์กสุขภาวะที่มี มาตรฐานระดับโลก ไปกับเราได้ในงาน
ถ้าคุณอยู่ในธุรกิจแฟชั่นและกำลังเผชิญปัญหาด้านการตลาดและการขาย คุณต้องการ “เครื่องมือ” ช่วยให้สามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า งานนี้ คุณจะได้เรียนรู้การบริษัทจัดการเครื่องมือด้านการตลาดและการขายในอุตสาหกรรมแฟชั่นแบบพร้อมใช้ ทำเองเป็นทันทีหลังเรียนจบ
ถ้าคุณอยู่ในธุรกิจแฟชั่นและกำลังเผชิญปัญหาด้านการตลาดและการขาย คุณต้องการ “เครื่องมือ” ช่วยให้สามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า งานนี้ คุณจะได้เรียนรู้การบริษัทจัดการเครื่องมือด้านการตลาดและการขายในอุตสาหกรรมแฟชั่นแบบพร้อมใช้ ทำเองเป็นทันทีหลังเรียนจบ
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย และมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ขอเชิญเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจในธุรกิจแฟชั่น เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพิเศษเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้นำในธุรกิจแฟชั่น
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย และมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ขอเชิญเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจในธุรกิจแฟชั่น เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพิเศษเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้นำในธุรกิจแฟชั่น