Home1

Share Core Value
Share Core Value
4 Critical Leadership Skills for Driving Change
ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงองค์กรโดยการพัฒนาบุคลากร, ระบบงาน,การบริหารจัดการ และสภาพแวดล้อม
Read more
Lean Manufacturing System Study Visit
ไขความลับ….ระบบ “Lean” สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมอย่างไรการันตีคุณภาพด้วยรางวัลเหรียญทองจากการประกวด
Read more
Small Lot Management On Site Implement Program
รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันปรับปรุงในพื้นที่จริง โปรแกรมการเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการผลิตแบบล็อตเล็ก พร้อมการปรับปรุงไลน์การผลิตในโรงงานจริง
Read more
Social Media & Online Marketing Workshop
สุดยอดเวิร์คช้อปสำหรับนักขายออนไลน์…ใช้โซเชียลอย่างไรให้ยอดขายพุ่ง พบกับ 5 คอร์สสุดพิเศษที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ
Read more
Share Core Value

Attitude Knowledge Skill

การพัฒนาในด้านองค์ความรู้และทักษะ คือ รากฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจในทุกองค์กร เรามีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ จากทั้งในและนอกอุตสาหกรรมอยู่เสมอ เพื่อนำมาพัฒนาและถ่ายทอดให้กับบุคลากรทุกระดับของคุณ เพื่อสร้างความเก่งให้ทัดเทียมระดับสากล

Read More

Customize Program

ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข ทุกข้อสงสัยต้องได้รับคำตอบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคน เรื่องระบบ หรือเรื่องลูกค้า ไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกองค์กร เรายินดีเป็นส่วนหนึ่งในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ สนับสนุนทรัพยากรและเครื่องมือที่จำเป็นต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์กรของคุณและอุตสาหกรรมของเราให้ก้าวไปสู่อนาคตอย่างมั่นคง แข็งแกร่ง และยั่งยืน

Read More

Experience Sharing

การยกระดับทั้งอุตสาหกรรมไม่สามารถทำได้โดยองค์กรใดองค์กรหนึ่งเพียงลำพัง แต่ทำได้ด้วยการรวมพลังจากทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกัน การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันจึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้ทุกองค์กรในอุตสาหกรรมสามารถจับมือกันเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงเข้มแข็ง เราจึงจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเป็นต้นแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรม

Read More
พื้นที่โฆษณา
พื้นที่โฆษณา
พื้นที่โฆษณา
พื้นที่โฆษณา