การบรรยายพิเศษ "การบริหารจัดการสินค้าแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์"

การบรรยายพิเศษ "การบริหารจัดการสินค้าแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์"

คุณพิษณุ มุนิกานนท์ ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย และคุณนลิน ปิ่นโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่น ร่วมแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ในโครงการบรรยายพิเศษ “การบริหารจัดการสินค้าแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ ” เมื่อวันที่ 20-21 เม.ย. 2560 ณ สาขาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การบริหารจัดการสินค้าแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์
การบริหารจัดการสินค้าแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์
การบริหารจัดการสินค้าแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์
การบริหารจัดการสินค้าแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์
การบริหารจัดการสินค้าแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์
การบริหารจัดการสินค้าแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์
การบริหารจัดการสินค้าแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์
การบริหารจัดการสินค้าแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์
การบริหารจัดการสินค้าแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์
การบริหารจัดการสินค้าแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์
การบริหารจัดการสินค้าแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์
การบริหารจัดการสินค้าแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์
Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *