กิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการสร้างสุข ตอนที่ 1

กิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการสร้างสุข  ตอนที่ 1

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการผลสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  (สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ขอเรียนเชิญองค์กรที่สนใจส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม ในกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการสร้างสุข  ตอนที่ 1 ในหัวข้อ…เคล็ดลับสร้างสุขอย่างไรให้ยั่งยืน และองค์กรได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจเพิ่มขึ้น ด้วย Happy 8 & MapHR การทำให้เกิดองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนโดยพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กรเพิ่มขึ้นด้วย Happy8 และ MapHR มาเรียนรู้วิธีการและสามารถนำกลับไปใช้ได้จริง

งานวันที่ 26-27 มกราคม 61  สถานที่  ไร่กุสุมารีสอร์ท จ.สระบุรี  (มีที่พักและรถบัส รับ-ส่ง)

ส่งใบตอบรับมาได้ที่ Mail : HWP@share-apparel.org  (บริษัท ละ   3  ท่าน)

สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!!!     รับสมัครแล้ววันนี้ – 26  มกราคม 2561 รับจำนวนจำกัด 50 ที่ สมัครก่อนได้สิทธิ์เข้าร่วมก่อน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย  Tel:02-681-2559 ต่อ 208 (คุณศมานนทิ์หรือคุณนิรัญ)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *