ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการระดับเติบโต (SME Strong & Regular Level) ปี 2561

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการระดับเติบโต (SME Strong & Regular Level) ปี 2561

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการระดับเติบโต (SME Strong & Regular Level) ปี 2561

ซึ่งโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมการให้คำปรึกษาแบบเจาะลึก🎯ตรงทุกประเด็น รับประกันคุณภาพการให้คำปรึกษาทั้ง
ด้านการลดต้นทุน

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและผลิตภัณฑ์

 

ทั้งหมดนี้ ฟรี จำนวน 5 man-day


โดยผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการมีโอกาสต่อยอดรับการสนับสนุนทุนทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากกระทรวงวิทยาศาสตร์

และการสนับสนุนด้านการจัดทำระบบบัญชีและกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด จาก สสว.

รวมถึงรับบริการ 9 มาตรการส่งเสริม SMEs จากกระทรวงอุตสาหกรรม


หากคุณมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
เป็นผู้ประกอบการนิติบุคคลในอุตสาหกรรมการผลิตที่ทำธุรกิจมาแล้ว 3 ปีขึ้นไป
และข่าวดีสำหรับ บุคคลธรรมดาที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐแล้ว ไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชน / กลุ่ม OTOP ที่ทำธุรกิจมาอย่างน้อย 3 ปี ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้

 

สมัครได้แล้ววันนี้ 31 พฤษภาคม 61  หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน  รับผู้ประกอบการเพียง 35 ที่เท่านั้น

เอกสารดาวน์โหลดTHTI_แบบฟอร์มใบสมัคร strongSME ปี61-ฉบับเต็ม

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *