ถ้าคุณอยู่ในธุรกิจแฟชั่นและกำลังเผชิญปัญหาด้านการตลาดและการขาย คุณต้องการ “เครื่องมือ” ช่วยให้สามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า งานนี้ คุณจะได้เรียนรู้การบริษัทจัดการเครื่องมือด้านการตลาดและการขายในอุตสาหกรรมแฟชั่นแบบพร้อมใช้ ทำเองเป็นทันทีหลังเรียนจบ

ถ้าคุณอยู่ในธุรกิจแฟชั่นและกำลังเผชิญปัญหาด้านการตลาดและการขาย คุณต้องการ “เครื่องมือ” ช่วยให้สามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า งานนี้ คุณจะได้เรียนรู้การบริษัทจัดการเครื่องมือด้านการตลาดและการขายในอุตสาหกรรมแฟชั่นแบบพร้อมใช้ ทำเองเป็นทันทีหลังเรียนจบ

ถ้าคุณอยู่ในธุรกิจแฟชั่นและกำลังเผชิญปัญหาด้านการตลาดและการขาย คุณต้องการ เครื่องมือ ช่วยให้สามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า งานนี้ คุณจะได้เรียนรู้การบริษัทจัดการเครื่องมือด้านการตลาดและการขายในอุตสาหกรรมแฟชั่นแบบพร้อมใช้ ทำเองเป็นทันทีหลังเรียนจบ

แผนกลยุทธ์การตลาด
เรียนรู้การพัฒนาแผนธุรกิจอย่างเป็นระบบ พร้อมวางแผนการตลาดที่สอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับเครื่องมือสำเร็จรูปที่จะช่วยให้การทำงานเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น

บริหารจัดการค้าปลีก
สร้างแผนธุรกิจเพื่อการค้าปลีกโดยเฉพาะ โดยใช้เครื่องมือในการจัดการแบบสำเร็จรูป เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคพร้อมเทคนิคการบริหารจัดการสินค้าเพื่อสร้างยอดขายแบบทวีคูณ

เหมาะสำหรับ
อุตสาหกรรมแฟชั่นที่ต้องมีการบริหารจัดการแบรนด์สินค้า ระดับเจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายขาย เป็นต้น

พบกัน
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ชั้น 31 ปัญจธานีทาวเวอร์

ค่าใช้จ่าย
ท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หรือ 6,200 บาท/บริษัท (ไม่เกิน 3 ท่าน และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สนใจสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (SHARE)
คุณฐิชารัศม์ โทร. 02-681-2559 ต่อ 201
อีเมล์ thicharat@share-apparel.org

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *