ท่านทราบหรือไม่ Project Manager คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร? และมีความสำคัญอย่างไร? มาร่วมแก้ข้อสงสัยกันได้ใน  Training Course “Project Management for Happy workplace#1

ท่านทราบหรือไม่ Project Manager คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร? และมีความสำคัญอย่างไร?  มาร่วมแก้ข้อสงสัยกันได้ใน  Training Course “Project Management for Happy workplace#1

ท่านทราบหรือไม่ Project Manager คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร? และมีความสำคัญอย่างไร?

มาร่วมแก้ข้อสงสัยกันได้ใน  Training Course “Project Management for Happy workplace#1

วันที่ 8,22 มี.ค. 5,26 เม.ย. และ 11  พฤษภาคม  2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

Download : Facilitatorรุ่น1แผนที่ SHARE

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *