“ ปัจจุบัน Merchandiser ในระดับ Junior ควรรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง…?? ที่ทำให้เก่ง และประสบความสำเร็จ ” คำถามนี้ ท่านได้คำตอบแน่นนอน พบกับ Intensive Program สำหรับ Merchandiser ระดับ Junior

“ ปัจจุบัน Merchandiser ในระดับ Junior ควรรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง…?? ที่ทำให้เก่ง และประสบความสำเร็จ ” คำถามนี้ ท่านได้คำตอบแน่นนอน พบกับ Intensive Program สำหรับ Merchandiser ระดับ Junior

“  ปัจจุบัน Merchandiser ในระดับ Junior  ควรรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง…??  ที่ทำให้เก่ง และประสบความสำเร็จ  ”

คำถามนี้ ท่านได้คำตอบแน่นนอน  พบกับ Intensive Program  สำหรับ  Merchandiser  ระดับ Junior

ท่านจะได้

 • เทคนิค ความรู้ ความเข้าใจ เบื้องต้นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ Merchandiser
 • สามารถวิเคราะห์ปัญหา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับงาน Merchandiser
 • ได้เห็น Case จริง ที่ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับบริษัทของตนเองได้ทันที

 

                วันที่ 22, 27 มิถุนายน 20, 25 กรกฎาคม 2561  เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย  อาคารปัญจธานี ชั้น 31

รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น   ตั้งแต่วันนี้ – 20 มิถุนายน 2561

 

                 ราคาเพียง    8,500 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม/ค่าอาหารและเครื่องดื่ม/ค่าเอกสาร/ค่าที่จอดรถ)

พิเศษสุดๆ

 1. สมาชิก SHARE ลด 10%
 2. สมัครเกิน 2 คน สำหรับคนที่ 3 ขึ้นไปได้รับ ส่วนลด 15%

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *