มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ได้จัด Public , In-house , Consult , Coach “The Driving Innovation Organization”ใน 7 Step

มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ได้จัด Public , In-house , Consult , Coach “The Driving Innovation Organization”ใน 7 Step

มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ได้จัด Public , In-house , Consult , Coach “The Driving Innovation Organization”ใน 7 Step เพื่อส่งมอบประสบการณ์โดนใจลูกค้าสร้างจุดยืนที่แข็งแกร่งท่ามกลางการแข่งขันอันดุเดือด เพิ่มยอดขายทวีคูณ ต่อเนื่อง และยั่งยืน  ขอเชิญท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปกับเรา

เอกสารแนบ : In-house (Innovation)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *