สมัครด่วน !! เหลือเพียง 5 ที่สุดท้ายเท่านั้น หลักสูตร Small Lot Management Simulation ฝึกปฎิบัติการจัดการผลิตแบบ small lot ด้วยสถานการณ์จำลองเสมือนจริง เรียนรู้ระบบการจัดการการผลิตที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ Small Lot Management ที่คุณจะนำไปใช้ในองค์กรได้ทันที

สมัครด่วน !! เหลือเพียง 5 ที่สุดท้ายเท่านั้น หลักสูตร Small Lot Management Simulation ฝึกปฎิบัติการจัดการผลิตแบบ small lot ด้วยสถานการณ์จำลองเสมือนจริง เรียนรู้ระบบการจัดการการผลิตที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ Small Lot Management ที่คุณจะนำไปใช้ในองค์กรได้ทันที

Small Lot Management Simulation

สมัครด่วน !! เหลือเพียง ที่สุดท้ายเท่านั้น

หลักสูตร Small Lot Management Simulation ฝึกปฎิบัติการจัดการผลิตแบบ small lot ด้วยสถานการณ์จำลองเสมือนจริง เรียนรู้ระบบการจัดการการผลิตที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ Small Lot Management ที่คุณจะนำไปใช้ในองค์กรได้ทันที

● ระบบการผลิต Toyota Production System
● Simulation for Traditional
● 
การจัดการสายผลิตแบบ Continuous Flow & Simulation
● 
ระบบ Pull and Kanban system & simulation
● Heljunka Post & Simulation
● Build In Quality & Kaizen & Simulation

เรียนรู้และปฎิบัติการจริง วันเต็มๆ โดยวิทยากร คุณวิฐิณัฐ ภัครพรหมินทร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประธานหลักสูตรสาขาการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

16-17 พ.ค. 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องสัมมนา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ค่าใช้จ่ายและการสมัคร ตามภาพแนบค่ะ

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ คุณศมานนท์,คุณวนิดา โทร. 02 681 2559
หรือLine@ : @SHARE-apparel

เอกสารดาวน์โหลด Small Lot Management Simulation , ใบสมัคร

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *