สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย และมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ขอเชิญเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจในธุรกิจแฟชั่น เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพิเศษเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้นำในธุรกิจแฟชั่น

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย และมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ขอเชิญเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจในธุรกิจแฟชั่น เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพิเศษเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้นำในธุรกิจแฟชั่น

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย และมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ขอเชิญเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจในธุรกิจแฟชั่น เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพิเศษเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้นำในธุรกิจแฟชั่น

เอกสารดาวน์โหลด : Program Concept for print

WHY YOU NEED TO JOIN ?

หลักสูตรที่ออกแบบพิเศษให้สำหรับผู้นำในอุตสาหกรรมแฟชั่นที่ได้รับการพัฒนามาเพื่อผู้บริหารโดยเฉพาะ ดำเนินการโดยแลกเปลี่ยนมุมมอง วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ทั้งจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหาร ผนวกกับมีที่ปรึกษาพิเศษที่มีประสบการณ์ตรงจากทุกภาคส่วนต่างๆในอุตสาหกรรม ซึ่งท่านจะไม่เป็นเพียงแค่ผู้ตาม แต่หากนำท่านไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมในฐานะผู้นำ

FOR WHO ?

เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ และผู้บริหารรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมแฟชั่น ที่ต้องการพัฒนาแนวคิดในการต่อยอดธุรกิจสู่อุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มในยุคไทยแลนด์ 4.0

DATE

วันที่ 19, 26 พฤษภาคม   2, 9, 16, 23, 30 มิถุนายน และวันที่ 7, 14, 21 กรกฎาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 10 วันเต็ม

เวลา 9.00 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุมสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ตึกปัญจธานี ชั้น31

PRICE

ค่าใช้จ่ายท่านละ 49,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สนใจสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่

มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (SHARE)

คุณนลิน, คุณฐิชารัศม์  โทร. 02-681-2559 ต่อ 204, 201

อีเมล์ nalin@share-apparel.orgthicharat@share-apparel.org

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *