เตรียมพบกับ Study Visit 4 บริษัท ที่เปิดต้อนรับให้เรียนรู้ว่าองค์กรแห่งนวัตกรรมนั้นเป็นอย่างไร? เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

เตรียมพบกับ Study Visit 4 บริษัท ที่เปิดต้อนรับให้เรียนรู้ว่าองค์กรแห่งนวัตกรรมนั้นเป็นอย่างไร? เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

เตรียมพบกับ Study Visit 4 บริษัท ที่เปิดต้อนรับให้เรียนรู้ว่าองค์กรแห่งนวัตกรรมนั้นเป็นอย่างไร? เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

1.บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด วันที่ 24 มีนาคม 2561               Best Practice :  ด้านกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนนวัตกรรม

2.บริษัท เอส ซี จี ประเทศไทย จำกัด วันที่ 8 พฤษภาคม 2561         Best Practice :  ด้านเพิ่มศักยภาพในการสร้างและพัฒนาบุคลากรนวัตกรรม

3.บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เดือนกรกฎาคม 2561              Best Practice : ด้านกระบวนการสร้างนวัตกรรม

4.บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบเทคโนโลยี จำกัด เดือนมิถุนายน 2561  Best Practice :  ด้านบรรยากาศและแรงจูงใจในการขับเคลื่อนนวัตกรรม

เอกสารดาวน์โหลด :

ค่าธรรมเนียมแต่ละแห่งต่อคน :  Non-Member : 880 บาท     Member : 680 บาท   (“ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และอาหารว่างแล้ว”)

สอบถามเพิ่มเติม 02-6812559 ต่อ 208 คุณอังคณา , คุณนิรัญ

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *