โครงการทดลองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเย็บ ระดับ 3

โครงการทดลองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเย็บ ระดับ 3

โครงการทดลองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเย็บ ระดับ 3

มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ขอเชิญชวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ส่งบุคลากรเข้าร่วมทดลองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างเย็บ ระดับ 3 ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ

สนใจดาวน์โหลดแบบตอบรับ และนำส่งได้ที่

โทรสารหมายเลข  02 245 1822 , 02 643 4987   หรือ   E-mail : boonchai221@hotmail.com

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน Tel.02 254 1822

มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย  Tel. 02 681 2559 ต่อ 202  

ด่วน ! ภายในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เท่านั้น

เอกสารดาวน์โหลด

  1. เอกสารชี้แจง
  2. เอกสารประชาสัมพันธ์
  3. กำหนดการ
  4. แบบตอบรับ
Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *