สมัครด่วน !! เหลือเพียง 5 ที่สุดท้ายเท่านั้น หลักสูตร Small Lot Management Simulation ฝึกปฎิบัติการจัดการผลิตแบบ small lot ด้วยสถานการณ์จำลองเสมือนจริง เรียนรู้ระบบการจัดการการผลิตที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ Small Lot Management ที่คุณจะนำไปใช้ในองค์กรได้ทันที
สมัครด่วน !! เหลือเพียง 5 ที่สุดท้ายเท่านั้น หลักสูตร Small Lot Management Simulation ฝึกปฎิบัติการจัดการผลิตแบบ small lot ด้วยสถานการณ์จำลองเสมือนจริง เรียนรู้ระบบการจัดการการผลิตที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ Small Lot Management ที่คุณจะนำไปใช้ในองค์กรได้ทันที