Latest Project

Happy Workplace 1.1 “จัดเต็มเห็นคุณค่าการเป็นองค์สุขภาวะ”
Happy Workplace 1.1 “จัดเต็มเห็นคุณค่าการเป็นองค์สุขภาวะ”
มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้…
Professional Digital Bootcamp For Fashion & Lifestyle
Professional Digital Bootcamp For Fashion & Lifestyle
มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เล็งเห็นความสำคัญของการทำการตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน จึงได้จัด Professional Digital Bootcamp…
หลักสูตร Project Manager เพื่อการพัฒนาทักษะผู้นำในองค์กร
หลักสูตร Project Manager เพื่อการพัฒนาทักษะผู้นำในองค์กร
Project Manager เป็นหลักสูตรพัฒนาทักษะผู้นำเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการโครงการ, ทีม,…
FASHION DISPLAY & VISUAL MERCHANDISING
FASHION DISPLAY & VISUAL MERCHANDISING
คอร์ส TRAINING WORKSHOP เทคนิคการนำเสนอสินค้าแฟชั่น กับเคล็ดลับการจัดสินค้าหน้าร้านให้โดนใจลูกค้า…
Advance Apparel Merchandising Course
Advance Apparel Merchandising Course
Advance Apparel Merchandising Course เสริมองค์ความรู้…
Study Visit : Innovation and Technology focus
Study Visit : Innovation and Technology focus
ผู้เข้าร่วมหลักสูตร Fashion BIZ Game Changer…
Fashion BIZ Game Changer Episode 1 : Transformation Leadership Program
Fashion BIZ Game Changer Episode 1 : Transformation Leadership Program
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย และมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ขอเชิญเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจในธุรกิจแฟชั่น…
Seminar : How Leaders Transform Future by Changing the Game in disruptive era ?
Seminar : How Leaders Transform Future by Changing the Game in disruptive era ?
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่รุนแรงและเชี่ยวกราก จะทำอย่างไรไห้เราเป็น“ผู้นำ” ไม่ใช่ผู้ตาม พบกับสุดยอดแนวคิดและกลยุทธ์ในการเปลี่ยนเกมธุรกิจจากสุดยอด CEO…
One Stop Global Gateway เชื่อมต่อธุรกิจสู่สนามการค้าใหม่กับ Alibaba
One Stop Global Gateway เชื่อมต่อธุรกิจสู่สนามการค้าใหม่กับ Alibaba
สวัสดีกรุ๊ป ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย และมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย จัดการสัมมนาในหัวข้อ “One…
Fashion Career Matching Day
Fashion Career Matching Day
Fashion Career Matching Day กิจกรรมจับคู่ดีไซเนอร์หน้าใหม่กับผู้ประกอบการในธุรกิจแฟชั่น…
Small Lot Management Simulation
Small Lot Management Simulation
ฝึกปฏิบัติการจัดการผลิตแบบ Small Lot ด้วยสถานการณ์จำลองเสมือนจริง เรียนรู้ระบบจัดการการผลิตที่เหมาะที่สุด สำหรับ Small Lot Management…