การพัฒนาบุคลากรในโรงงานแบบ Monozukuri
zoom_in
การพัฒนาบุคลากรในโรงงานแบบ Monozukuri
การพัฒนาบุคลากรในโรงงานแบบ Monozukuri

การพัฒนาบุคลากรในโรงงานแบบ Monozukuri

฿230

หนังสือหมวด การบริหารงานบุคคล

2 in stock

Description

ผู้เขียน Toshimichi Hata
แปลโดย ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์

บทคัดย่อ

เล่มแรกในประเทศไทยที่แนะนำ “วิธีพัฒนาบุคลากรในโรงงานอย่างเป็นระบบ” ซึ่งใช้ได้ผลจริงมาแล้ว เขียนจากประสบการณ์ของผู้อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตมากว่า 20 ปี ที่มองเห็น “ปัญหา” และ “ทางออก” ของการเพิ่มผลิตภาพในโรงงาน “เป็นแนวทางพัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืน ช่วยขจัดปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ เพิ่มอัตราการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้า และลดต้นทุนอย่างได้ผล”เบื้องหลังความสำเร็จของงานการผลิตคือ “บุคลากรที่อยู่หน้างาน” แต่การบ่มเพาะให้คนทำงานมีจิตวิญญาณที่คำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และปรับปรุงงานอยู่เสมอไม่ใช่เรื่องง่ายเล่มนี้จะชี้แนะวิธีวางแผนพัฒนาบุคลากรที่หน้างานการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม มีรายละเอียดการสอนงาน และแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นลำดับขั้น ตามแนวทางแบบ Monozukuri ที่เป็น “วัฒนธรรมการผลิตที่มีเอกลักษณ์ของญี่ปุ่น” ซึ่งมีวิธีบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ใส่ใจในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ อันเป็นจุดแข็งที่ทำให้บริษัทผู้ผลิตของญี่ปุ่นเติบโตและยืนหยัดอยู่ได้ในเวทีโลก

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “การพัฒนาบุคลากรในโรงงานแบบ Monozukuri”

Your email address will not be published. Required fields are marked *