คู่มือการบริหารและการส่งเสริม BCM (ภาคปฏิบัติ)
zoom_in
คู่มือการบริหารและการส่งเสริม BCM (ภาคปฏิบัติ)
คู่มือการบริหารและการส่งเสริม BCM (ภาคปฏิบัติ)

คู่มือการบริหารและการส่งเสริม BCM (ภาคปฏิบัติ)

฿335

3 in stock

Description

ผู้เขียน: Masakazu Kon และ Takashi Koyama
ผู้แปล : รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
ระดับผู้ใช้ :ผู้บริหาร พนักงานในหน่วยงาน BCM ขององค์กร

เนื้อหาโดยสังเขป

-จะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้
-จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
-จะเกิดผลลัพธ์อะไรบ้างก็ไม่รู้
-จะเกิดต่อเนื่องนานแค่ไหนก็ไม่รู้
ทุกคำถามและทุกวินาทีของความเสียหาย หมายถึงเม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่องค์กรต้องสูญเสียไป การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) หรือ BCM จึงเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรชั้นนำทั่วโลกนำมาใช้ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดการหยุดชะงัก และอยู่รอดได้ท่ามกลางภาวะวิกฤต และยังใช้เป็นหลักประกันความมั่นใจให้กับลูกค้า/คู่ค้าได้ว่า จะยังคงได้รับสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
หนังสือเล่มนี้จะบอกวิธี..ทำอย่างไรให้ BCM สามารถฝังรากลึก จนกลายเป็นวัฒนธรรมภายในองค์กรได้
พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องมือในการบริหารและการส่งเสริม BCM ทุกขั้นตอน โดยใช้โปรแกรม Excel หรือ Word แบบง่าย ๆ
เพราะการสร้างแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) หรือ BCP ได้สำเร็จไม่ใช่เป้าหมายสุดท้าย.. แต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการไปสู่เป้าหมายของธุรกิจที่ยั่งยืน
เหมาะสำหรับทุกองค์กรที่ต้องการบริหารและส่งเสริมให้ BCM คงอยู่และฝังรากลึกจนกลายเป็นวัฒนธรรมภายในองค์กร

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “คู่มือการบริหารและการส่งเสริม BCM (ภาคปฏิบัติ)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *