Marketing Development Part 2

Marketing Development Part 2

Online Marketing

 • HERE and NOWผู้บริโภคสามารถเสพสินค้า/บริการเมื่อไหร่ ที่ไหนก็ได้ ไม่จำกัดเรื่องสถานที่และเวลา เป็นการให้อิสระกับกลุ่มลูกค้าอย่างเสรี
 • CHOICE and CHOOSEผู้บริโภคจะมีตัวเลือกมากขึ้น
 • FACT and FEEL การป้อนข้อมูลต่างๆให้กับผู้บริโภคต้องเป็นเรื่องจริงและสามารถสร้างความรู้สึกได้จริงให้กับผู้บริโภค
 • FOMO and JOMO เนื้อหาที่ต้องตามให้ทัน และแชร์ต่อกันบนสื่อสังคมออนไลน์ แต่บางครั้งถ้าเป็นเรื่องไม่จริงก็หลีกเลี่ยง และไม่ให้ความสนใจ
 • I and THEYต้องคำนึงเสมอว่าผู้บริโภคจะให้ความสำคัญกับตัวเองอันดับแรก แต่อิทธิพลของเสียงส่วนมากและกระแสนิยมย่อมมีสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นได้
 • กลุ่มลูกค้าเป้าหมายใช้ช่องทางไหนเยอะ เลือกช่องทางนั้น
 • เน้นเรื่องแบรนด์ ภาพลักษณ์ ทำให้รู้สึกภูมิใจ
 • เรื่องการใช้ชีวิตสามัญ กิน ท่องเที่ยว ดูหนัง ช็อป
 • ช่องทางที่เหมาะ (ไอจี, เฟสบุ๊ค, ไลน์)
 • โพสได้ โฆษณาด้วย
 • เว็บไซด์ต้องสอดคล้อง กันระหว่าง สีสัน อารมณ์ รูปแบบและเนื้อหา
 • เฟสบุ๊คและไลน์ต้องมีแบรนด์ คือใช้ CI ให้เกิดประโยชน์ เพื่อกำหนดทิศทางของรูปแบบให้ไปในแนวทางเดียวกัน ต้องคุมสีและอารมณ์ของแบรนด์ให้ชัดเจน และแตกแยก
 • ทุกการสื่อสารต้องไม่ลืมแบรนด์ ทุกโพสต้องมีโลโก้ ทุกการสื่อสารต้องมีช่องทางให้ติดต่อ
 • เนื้อหาต้องสอดคล้องกับแบรนด์ โดยใช้ตัวตนของแบรนด์เป็นหลักคิด ใช้ประโยคในการบอกจุดยืนของแบรนด์เพื่อช่วยในการสื่อสาร นำเสนอคุณค่าและประโยชน์มากกว่าการขายของ และจะดีถ้าเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
 • การสร้างบรรยากาศในการตกแต่งร้านค้าให้ผู้ซื้อรับรู้ถึงความอบอุ่น รับรู้ถึงตัวตนของแบรนด์ที่ต้องการสื่อสาร และจุดยืนของแบรนด์ที่ชัดเจนและไม่หลุดคอนเซปที่วางไว้
 • การสร้างบรรยากาศการซื้อ-ขาย ที่ไม่กดดันจากผู้ขาย ความสบายตัวที่ผู้ซื้อสามารถรับรู้ได้ทำให้เพิ่มโอกาสทางการขายที่มากขึ้น และผู้ขายเองต้องสำรวจและวิเคราะห์ผู้ซื้อเป็น เพื่อการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ โอกาสเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการขายทั้งสิ้น
 • Product Creativity การพัฒนาสินค้า/บริการให้สามารถแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้และสร้างความแตกต่างในตลาด สร้างให้ต่างจากคู่แข่ง และสร้างให้เหนือกว่าคู่แข่งอย่างสร้างสรรค์
 • Potential Retail Channel การสำรวจและศึกษาช่องทางการจัดจำหน่าย

จุดสำคัญของการทำการตลาดออนไลน์

เลือกใช้ช่องทางออนไลน์อย่างไรให้ดัง

ก่อนอื่นต้องมองธุรกิจให้ขาดว่าธุรกิจเราเหมาะกับช่องทางประเภทไหนมากที่สุด จากนั้นลองมาดูซิว่า

การตลาดออนไลน์ต้องอาศัยการกำหนดแผนงานและการวัดผลได้จริง เช่นเดียวกับการใช้ทฤษฎีทางการตลาดทั่วไปเช่นเดียวกัน เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน

องค์ประกอบของการสร้างแบรนด์บนโลกออนไลน์

การทำธุรกิจให้ตามทันการเปลี่ยนแปลง ต้องคิดให้ไว ทำให้ไว เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน และอีกหนึ่งองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อทางวางแผนการตลาด Retail Management การบริหารจัดการสินค้าในรูปแบบการขายปลีก  เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้าและเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ที่ดี

การบริหารจัดการดังกล่าว ประกอบด้วย

ต้องคำนึงถึงโอกาส ความเหมาะสม และกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการเข้าถึงว่าเขาเหล่านั้นมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าอย่างไรบ้าง ระดับของตลาดที่เราต้องการจัดจำหน่ายเหมาะสมกับรูปแบบของธุรกิจเราหรือไม่ และสามารถบ่งบอกถึงตัวตนขอแบรนด์ได้ดีหรือไม่ หากใช่ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์จากการจัดจำหน่ายนั้นๆ ให้คุ้มกับการบริหารจัดการต้นทุนทางการค้า

เอกสารดาวน์โหลด : องค์ความรู้เรื่อง Marketing Development