คุณวนิดา มีสีผ่อง
คุณวนิดา มีสีผ่อง
Productivity Development Manager
คุณนลิน ปิ่นโรจน์
คุณนลิน ปิ่นโรจน์
Fashion Product Development Manager
เชี่ยวชาญในงานสายการตลาดค้าปลีก ธุรกิจแฟชั่น การพัฒนาสินค้า การบริหารจัดการแบรนด์ การตลาดออนไลน์