คุณนลิน ปิ่นโรจน์

คุณนลิน ปิ่นโรจน์

Fashion Product Development Manager
nalin@share-apparel.org
+662-681-2559 EXT 204

เชี่ยวชาญในงานสายการตลาดค้าปลีก ธุรกิจแฟชั่น การพัฒนาสินค้า การบริหารจัดการแบรนด์ การตลาดออนไลน์