Home1

Share Core Value
Share Core Value
รับสมัครองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึก Happy Workplace In-depth Workshop
มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (SHARE) ขอเชิญองค์กรและภาคีเครือข่ายไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ใหม่หรือเก่า ที่สนใจเป็นต้นแบบองค์กรสุขภาวะ (Happy
Read more
กิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ “จัดเต็มเห็นคุณค่าการเป็นองค์สุขภาวะ”
ทำไมใครๆ ก็อยากทำ Happy Workplace มาร่วมไขข้อสงสัยในทุกประเด็นที่คุณสนใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในของการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุขเพื่อสร้างผลิตภาพและผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างเห็นผลและยั่งยืน
Read more
SHARE Dropship Platform ทดลองใช้ฟรี 1 เดือน
มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ขอเชิญท่านผู้ประกอบการที่มีสินค้าในสต็อค ต้องการเคลียร์ออก หาคนช่วยขายในระบบ Dropship สมัครเข้าร่วมทดลองใช้ SHARE
Read more
4 Critical Leadership Skills for Driving Change
ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงองค์กรโดยการพัฒนาบุคลากร, ระบบงาน,การบริหารจัดการ และสภาพแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่ผลิตภาพ / ผลลัพธ์ทางธุรกิจให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
Read more
Lean Manufacturing System Study Visit
ไขความลับ….ระบบ “Lean” สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมอย่างไรการันตีคุณภาพด้วยรางวัลเหรียญทองจากการประกวด “Thailand Lean Awardในปี
Read more
Small Lot Management On Site Implement Program
รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันปรับปรุงในพื้นที่จริง โปรแกรมการเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการผลิตแบบล็อตเล็ก พร้อมการปรับปรุงไลน์การผลิตในโรงงานจริง รวมกว่า 9 วัน โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มมากกว่า 15 ปี 4 วัน >> เรียนรู้หลักการผลิตแบบญี่ปุ่น
Read more
Social Media & Online Marketing Workshop
สุดยอดเวิร์คช้อปสำหรับนักขายออนไลน์…ใช้โซเชียลอย่างไรให้ยอดขายพุ่ง พบกับ 5 คอร์สสุดพิเศษที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ Startup, ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ต้องการขายสินค้าผ่านโซเชียลมีเดียและช่องทางออนไลน์ได้ด้วยตนเอง
Read more
Share Core Value

Attitude Knowledge Skill

การพัฒนาในด้านองค์ความรู้และทักษะ คือ รากฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจในทุกองค์กร เรามีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ จากทั้งในและนอกอุตสาหกรรมอยู่เสมอ เพื่อนำมาพัฒนาและถ่ายทอดให้กับบุคลากรทุกระดับของคุณ เพื่อสร้างความเก่งให้ทัดเทียมระดับสากล

Read More

Customize Program

ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข ทุกข้อสงสัยต้องได้รับคำตอบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคน เรื่องระบบ หรือเรื่องลูกค้า ไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกองค์กร เรายินดีเป็นส่วนหนึ่งในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ สนับสนุนทรัพยากรและเครื่องมือที่จำเป็นต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์กรของคุณและอุตสาหกรรมของเราให้ก้าวไปสู่อนาคตอย่างมั่นคง แข็งแกร่ง และยั่งยืน

Read More

Experience Sharing

การยกระดับทั้งอุตสาหกรรมไม่สามารถทำได้โดยองค์กรใดองค์กรหนึ่งเพียงลำพัง แต่ทำได้ด้วยการรวมพลังจากทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกัน การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันจึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้ทุกองค์กรในอุตสาหกรรมสามารถจับมือกันเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงเข้มแข็ง เราจึงจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเป็นต้นแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรม

Read More